Witaj na OSP Zederman

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych. Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

NASZ ZESPÓŁ

Zarząd

Mosurek Mieczysław

Prezes

Stach Roman

Wiceprezes

Karoń Janusz

Naczelnik

Stach Przemysław

Z-ca naczelnika

Roś Grzegorz

Sekretarz

Postołek Bartłomiej

Skarbnik

Michał Roś

Przewodniczący

Stach Grzegorz

Z-ca przewodniczącego

Klich Marian

gospodarz

Stach Adam

Członek zarządu

Kordaszewski Janusz

Członek zarządu

1% podatku dla OSP Zederman

Wspomóż nas swoim 1% podatku!

My - strażacy z OSP Zederman w każdej akcji dajemy z siebie 100% z Twojej strony wystarczy tylko 1%...

Dane do przekazania 1%

Numer KRS: 0000116212
Informacje uzupełniające: dla OSP Zederman gmina Olkusz, powiat olkuski